Po interwencji rodziców w kuratorium dyrekcja poznańskiej podstawówki wycofała się z programów wprowadzających treści gender Sprawa dotyczy Szkoły Podstawowej nr 90. Najpierw zaniepokojeni rodzice wyrazili swój sprzeciw wobec planów organizacji tzw. tęczowego piątku w ramach akcji Kampanii Przeciwko Homofobii. – Dwa dni przed tym wydarzeniem nasza córka wróciła do domu ze szkoły i poinformowała, że przez radiowęzeł ogłoszono, że w piątek dzieci mają ubrać się na kolorowo. Rodzice nie otrzymali żadnej informacji na ten temat w dzienniku elektronicznym – opowiada nam pan Waldemar. W związku z tym rodzice zaczęli dociekać, co odbędzie się w najbliższy piątek. – Napisałam pismo do dyrekcji i jeszcze tego samego dnia wysłałam pytanie za pośrednictwem Librusa. Przedstawiłam fakty i poprosiłam o informację, czemu ma służyć ubranie się na kolorowo akurat tego dnia. Bo oczywistym jest, że nasuwa się jedno skojarzenie – w najbliższy piątek środowiska LGBT organizują „tęczowy piątek” – dodaje jedna z matek. Dyrekcja unikała odpowiedzi na pytania rodziców, którzy domagali się wycofania z tego pomysłu. Ostatecznie tzw. dzień kolorów został odwołany w piątek, ale odbył się… w poniedziałek. – Podczas jednej z długich przerw dzieci zostały zachęcone do wyjścia na boisko, gdzie została wręczona im kreda i miały malować obrazki, które kojarzą się im z tolerancją. Wśród zwykłych rysunków pojawiły się kolorowe tęcze z podpisem „LGBT”. Akcję nadzorowali wyznaczeni przez dyrektorkę nauczyciele – mówi nam jeden z rodziców dzieci ze SP nr 90. Niepokój wywołała także informacja, że uczniowie klas siódmych i ósmych mogą uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez osobę transpłciową. Projekt organizuje Fundacja Akceptacja wspierająca osoby LGBT. O działaniach dyrekcji SP nr 90 zbulwersowani rodzice poinformowali Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które poprosiło o wyjaśnienia. – Uzgodniono, że wszelkie działania mogące wzbudzać wątpliwości zostaną skonsultowane z wielkopolskim kuratorem oświaty, który będzie na bieżąco monitorował sytuację w szkole – informuje „Nasz Dziennik” wicekurator Zbigniew Talaga. Dyrekcja placówki zapewniła nas, że w szkole nie odbywają się żadne zajęcia o charakterze gender.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/215757,powstrzymali-gender.html

Lech Sprawka mianowany przez premiera nowym wojewodą lubelskim
25.11.2019

Lech Sprawka został mianowany dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego nowym wojewodą lubelskim. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Czarnka, który został posłem.

Sprawka to poseł trzech kadencji, były wiceminister edukacji i lubelski kurator oświaty. Akt powołania na wojewodę lubelskiego odebrał dziś podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Serce Polski bije tak samo mocno w wielki miastach, małych powiatach jak i we wioskach. Mamy ogromne przekonanie, że ten okres, który za nami jest krokiem we właściwym kierunku. Budujemy Polskę właściwie rozwijającą się w każdej miejscowości – powiedział premier Mateusz Morawiecki po wręczeniu nominacji wojewodom. – Wojewodowie są nie tylko oczami i uszami rządu, ale też rękami. Działają w okolicznościach klęsk żywiołowych, pełnią niezwykle istotną funkcję.

– Chcemy, żeby wojewodowie działali z marszałkami ręka w rękę dla dobra województw. To powinno iść razem z uproszczeniem biurokratyczności i z przyspieszeniem pewnych procesów biurokracyjnych i o to proszę. Będziemy starali się usprawniać państwo. Tak, żeby usługi publiczne były coraz bardziej dostępne dla wszystkich obywateli – dodał premier.

– Drodzy Państwo, życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę, żeby obywatele byli z waszej pracy zadowoleni a Polska, żeby była dzięki waszej pracy silniejsza – zakończył Mateusz Morawiecki.

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.

– Rozpoczynamy drugą kadencję naszego rządu. Symbolicznym podsumowaniem działalności wojewodów niech będzie wynik wyborczy wojewodów, którzy kandydowali w wyborach. Aż 8 wojewodów i 2 wicewojewodów zostało posłami. Wysoki wynik wojewodów w wyborach parlamentarnych to wysoka ocena pracy wydana przez opinię publiczną. Efekt ciężkiej pracy i tego, że nie byliście tylko urzędnikami, a osobami, które czuły się odpowiedzialne za to, co dzieje się na terenie województwa – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

– Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że następne 4 lata będą dla nas wszystkich powodem do satysfakcji. Będzie to jednak naprawdę ciężka praca. Jestem przekonany, że wszyscy podołacie nowym obowiązkom. Sprawy urzędów wojewódzkich, sprawy reprezentowania rządu w terenie są w bardzo dobrych rękach. Mamy mocny, dobry skład. Bardzo dziękuję wszystkim wojewodom za dotychczasową pracę i składam najlepsze życzenia nowo powołanym wojewodom – dodał szef MSWiA.

***

Lech Stanisław Sprawka (ur. 9 sierpnia 1955 w Radawczyku) – polski polityk, nauczyciel i urzędnik państwowy, były kurator oświaty i wiceminister edukacji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji.

W 1980 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W 1984 ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Nauczycieli. W 2000 został absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania oświaty na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 1 lipca 1981 pracował jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie. W latach 1990–1998 był dyrektorem tej szkoły. 15 kwietnia 1998 został powołany na stanowisko lubelskiego kuratora oświaty. W latach 2000–2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Odpowiedzialny był za koordynacje pracy trzech departamentów: ekonomicznego, kadr i doskonalenia nauczycieli. W wyborach do parlamentu w 2001 startował do Sejmu z listy AWSP jako bezpartyjny kandydat z rekomendacji Ruchu Społecznego AWS.

Od 2001 do 2006 był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie. 21 marca 2006 został ponownie powołany na stanowisko kuratora oświaty. Następnie, przez trzy kadencje, był posłem na Sejm RP. Wyróżniony m.in. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Lumen Mundi”.