Stawiamy na więzi członkowskie

Kasa Stefczyka jest blisko ludzi. Budowanie więzi, integracja lokalnych społeczności i oferta dostosowana do potrzeb rodzin – to nieodłączne elementy działania największej polskiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Kasa Stefczyka została zbudowana na fundamencie samopomocy. Była i jest ważnym elementem polskiego rynku finansowego, ponieważ działa w oparciu o zasady spółdzielczości. Z usług Kasy korzystają Polacy mieszkający w potężnych aglomeracjach, mniejszych miastach, a także na wsiach, tworząc wokół swojej instytucji finansowej swego rodzaju wspólnoty.

Kasa Stefczyka i jej partnerzy, w tym Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), od wielu lat budują więzi ze swoimi Członkami. Dzięki stowarzyszeniu Członkowie Kasy mogą korzystać z bezpłatnych porad z zakresu praw konsumenta czy budżetu domowego, a także uczestniczyć w szkoleniach i seminariach, dotyczących bezpiecznego zarządzania własnymi finansami. Z kolei Fundacja Stefczyka wzmacnia więzi członkowskie w Kasie Stefczyka poprzez swoją aktywność w lokalnych społecznościach, która polega na wspieraniu akcji charytatywnych, patriotycznych, kulturalnych czy religijnych.

Kasę Stefczyka wyróżnia wśród instytucji finansowych indywidualne podejście do osób korzystających z jej usług. Oprócz tego, że Członkowie mają zapewnioną profesjonalną obsługę i poradę finansową, mogą także wspólnie z pracownikami placówek spędzić Wigilię, świętować urodziny placówki, a także czynnie uczestniczyć w życiu Kasy, biorąc udział w zebraniach swojej grupy członkowskiej. Są ponadto na bieżąco informowani o wydarzeniach z życia Kasy dzięki miesięcznikowi „Czas Stefczyka”, stronie internetowej www.kasastefczyka.pl czy profilowi na Facebooku. Natomiast wiedzę o spółdzielczości finansowej czerpać mogą z wydawnictw Spółdzielczego Instytutu Naukowego, np. kwartalników „Pieniądze i Więź”, „Prawo i Więź”.

Więcej informacji o Kasie Stefczyka, SKEF i Fundacji Stefczyka znaleźć można w animacji „Więzi członkowskie”, która dostępna jest na portalu Youtube na kanale StefczykTV. Dowiedzieć się z niej można, jakie są podstawy więzi członkowskich w Kasie, jaki wpływ mają Członkowie na działanie Kasy, czym jest zebranie grupy członkowskiej i dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Zapraszamy do zapoznania się z animacją.