ycznia 2018 wydarzenia 5 Gmina Kodeń postawiła na rozwój Gmina Kodeń ma powody do dumy, a jej mieszkańcy do zadowolenia. Dzięki prężnej działalności władz udało się pozyskać znaczną pulę funduszy zewnętrznych. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne opiewa

Na rewitalizację Pałacu Potockich Radzyń po raz pierwszy uzyskał pienią- dze bezpośrednio z budżetu państwa w kwocie 1,6 mln zł. To najważniejsza wiadomość przekazana przez senatora Grzegorza Biereckiego i posła Jana Szewczaka podczas konferencji prasowej w radzyńskim Urzędzie Miejskim. Zabytek tej rangi jak radzyński Pałac Potockich musi zostać objęty wsparciem państwa – twierdzi senator Grzegorz Bierecki. – Udało nam się z panem senatorem przeforsować poprawkę do budżetu państwa i wprowadzić kwotę 1,6 mln zł z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Potockich. Pozyskane pieniądze są do dyspozycji pana burmistrza do wykorzystania w tym roku, w roku przyszłym powinna się znaleźć w budżecie na ten cel podobna kwota – dodał poseł Janusz Szewczak. To początek konkretnych działań Podlascy parlamentarzyści zainicjowali również działania mające na celu pozyskanie środków z funduszy norweskich, którymi dysponuje prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. W październiku ub. r. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Do rozdysponowania jest w  kraju na różne programy 809 mln euro, w tym na działania z zakresu kultury – 75 mln euro. Na jeden projekt można uzyskać 8 do 20 mln zł. – Chcemy, żeby w ciągu najbliższych 2 lat znalazły się pieniądze na pałac, by nie był on ciężarem dla społeczności lokalnej. Zabytek tej klasy musi być wspierany ze środków budżetu centralnego – podkreślił senator Grzegorz Bierecki. Radzyń na szlaku Pięknego Wschodu Obecny na konferencji wicewojewoda Robert Gmitruczuk rzucił pomysł na projekt szlaku Piękny Wschód. Przebiegałby on wzdłuż planowanej drogi Via Carpatia przez Białystok (Pałac Branickich), Międzyrzec i Radzyń (Pałace Połockich), Lubartów (Pałac Sanguszków), Kozłówkę (Pałac Zamoyskich) i Lublin. – Przed nami niespotykana szansa, by cieszyć się z rewitalizacji, ale pokazywać dobro kultury i tradycji wszystkim, któ- rzy będą przybywali na wschód Polski i Unii Europejskiej, by mogli się zapoznać z naszą tradycją, historią, bo to my byliśmy sercem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a takie obiekty jak Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim są tego najlepszym dowodem. W wyjątkowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości trzeba przypomnieć, że tu ok. 220 lat temu powstawała pierwsza europejska Konstytucja – stwierdził Robert Gmitruczuk. Koncepcja rewitalizacji Burmistrz Jerzy Rębek zaprezentował całość koncepcji rewitalizacji Pałacu Potockich. Skrzydło wschodnie zajmie Archiwum Państwowe, zachodnie – (włącznie z pomieszczeniami dawnej Miejskiej Biblioteki Publicznej) Pań- stwowa Szkoła Muzyczna I  stopnia. fot. nadesłane/Gmina Kodeń Pozyskane 1,6 mln zł zostaną przeznaczone na rewitalizację jego elewacji. Korpus główny zostanie odzyska świetność dzięki środkom, jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski. Ze środków norweskich można odnowić otoczenie pałacu: park, dziedziniec, mur oporowy i odsłonić pałac od ul. Lubelskiej. Wkład własny w ubieganiu się o środki z Urzędu Marszałkowskiego jest zabezpieczony w  budżecie w  wieloletnim planie fi nansowym. – Regionalna Izba Obrachunkowa dobrze oceniła budżet na 2018 rok, wieloletnią prognozę fi – nansową oraz możliwości kredytowe miasta, więc możemy snuć takie plany – podsumował burmistrz Jerzy Rębek.