Z optymizmem w Nowy Rok

Koniec roku sprzyja podsumowaniom minionych miesięcy. Proszę ocenić pracę bialskiej Rady Miasta.

Ubiegły rok oceniam bardzo pozytywnie. Rada Miasta wykonała 100 procent budżetu, a w tym wszystkie zaplanowane inwestycje. Niektóre z przedsięwzięć nie zostały sfinalizowane, ale to z tego względu, iż są one rozłożone na kilka lat. W mieście przeprowadzono znaczną ilość remontów dróg, wdrożono ważne inwestycje w oświacie. Mieszkańcy zaangażowali się po raz kolejny w działania na rzecz budżetu obywatelskiego. To dzięki ich aktywności zostały zauważone i zrealizowane najpilniejsze potrzeby w poszczególnych punktach miasta.

Jak układa się współpraca radnych?

Bardzo dobrze. Pomimo różnicy zdań radni zawsze pochylają się nad merytorycznymi zagadnieniami, są zainteresowani problemami mieszkańców, zgodnie podejmują kluczowe dla dobra ogółu i rozwoju miasta decyzje.

Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2018 rok?

W roku bieżącym zaplanowaliśmy wiele pracochłonnych i kapitałochłonnych inwestycji. Z pierwszoplanowych przedsięwzięć należy wymienić budowę ulic: Witosza, Głowackiego, Matejki, Willowej i Olszowej. Zakup nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej, budowę zatoczek, ścieżek rowerowych czy modernizację systemu informatycznego. To ostatnie, wielozadaniowe przedsięwzięcie będzie realizowane do 2020 roku. Do znaczących inwestycji należy zaliczyć również przebudowę stadionu miejskiego, utworzenie nowej fi lii żłobka, renowację i modernizację parku radziwiłłowskiego, rewitalizację terenów powojskowych, uzbrojenie terenu pod strefę ekonomiczną i wiele, wiele innych.

Realizacja inwestycji to konieczność dysponowania nakładami finansowymi. Z jakich źródeł pochodzą środki?

Wiele samorządów jest bardzo zadłużonych. My postanowiliśmy nie powielać błędów innych. Przyjęliśmy odmienną strategię, która polega na wygospodarowaniu własnych funduszy i pozyskiwaniu środków unijnych. Pragnę to podkreślić – inwestujemy w oparciu o pozyskane fundusze unijne. Owszem, wykładamy własne środki pieniężne, ale do każdej inwestycji otrzymujemy 50, 70 a nawet 80 procent dofinansowania. Nie generujemy długów. Dlatego też z nadzieją i optymizmem patrzę na plan budżetowy 2018 roku. Jest on realny do wykonania. Najważniejsze jest to, że nie zaciągamy kredytów, stopniowo spłacamy zadłużenie po naszych poprzednikach i cieszymy się że kwota zobowiązań z roku na rok jest mniejsza.

A marzenia i życzeni?

Moim marzeniem jest. aby nasze miasto było nowoczesne, piękne i bezpieczne, z którego mieszkańcy są dumni;. Aby stało się wzorem samorządności. Wszystkim bialczanom życzę obfitości Łask Bożych, dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń. Radnym natomiast chcę podziękować za dotychczasową współpracę i oby była ona w tym roku równie owocna.