Senator pokochał Podlasie i otworzył pierwsze biuro

Ksiądz dziekan Marian Daniluk poświecił ponad 1000 – metrowy obiekt, w którym miejsce znajdzie m.in. fundacja „Kocham Podlasie”  redakcja regionalnego „Tygodnika Podlaskiego” oraz liczne organizacje pożytku publicznego. (Oczywiście nie zabrakło także okolicznościowego szampana, gratulacji i tradycyjnych „stu lat”, których uczestnicy spotkania życzyli Grzegorzowi Bieleckiemu i jego małżonce Marzenie).

Jak na poprzedzającej otwarcie biura konferencji prasowej w Hotelu „Skala”, celem Fundacji będzie wspieranie dobrych inicjatyw, edukacja i turystyczna popularyzacja południowego Podlasia, a także wytworzenie w mieszkańcach regionu tożsamościowej dumy, która zanika. Na spotkaniu z dziennikarzami, na które przybyła wyjątkowo liczna grupa przedstawicieli mediów lokalnych i ponadlokalnych, obecni byli również Magdalena Cybula, Wojciech Łocheński oraz Dariusz Stefaniuk, którzy tworzą zarząd  Fundacji „Kocham Podlasie”. Jak zauważył Wojciech Łocheński, nauczyciel historii z Liceum Katolickiego im. Cypriana Kamila Norwida w Białej Podlaskiej, dotąd  południowe Podlasie nie doczekało się wielu opracowań historycznych, czy przewodników turystycznych, które obejmowałyby cały region. Teraz, dzięki powstaniu Fundacji, ten stan rzeczy ma się zmienić. – Pragniemy wzmocnić patriotyzm lokalny i zaprezentować walory krajoznawcze, kulturalne oraz etnograficzne, jakie  kryje w sobie ta przepiękna, a przez tak wielu naszych rodaków całkowicie nieznana kraina – spointował senator Grzegorz Bierecki, który przypomniał, iż sam od dawna kocha Podlasie, ponieważ od 27 lat ma je w domu w osobie pochodzącej z tego regionu małżonki. Na zapoczątkowanie działalności Fundacji „Kocham Podlasie” senator przeznaczył 100 tysięcy złotych ze środków własnych, a to – jak zapowiedział – dopiero początek. Znaczące wsparcie Fundacji zapowiedzieli także przedsiębiorcy z południowego Podlasia z Janem Brodawką – właścicielem Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Karol” – na czele. 10 grudnia zbierze się rada programowa Fundacji i wtedy skonkretyzowany zostanie plan jej dalszego działania. Już dziś jednak wiadomo, że będzie to działanie prowadzone na niezwykle szeroką skalę. Dla porządku Grzegorz Bierecki przypomniał o tym, iż został członkiem dwóch Komisji Senackich ds. Budżetu i Finansów oraz ds. Europejskich oraz o rychłej realizacji przedwyborczych obietnicach odnośnie zainwestowania na południowym Podlasiu przez SKOK kilkuset milionów złotych. Senator Bierecki zapowiedział także, że w najbliższym czasie zamierza otworzyć biura w Radzyniu Podlaskim oraz w Parczewie. – Będę systematycznie pojawiać się w tych biurach, proszę jednak pamiętać, że moje miejsce pracy, jako senatora, znajduje się w Warszawie i to głównie stamtąd będę dbał o sprawy najważniejsze dla mieszkańców południowego Podlasia. Tam jest bowiem moje miejsce pracy, do którego mnie Państwo skierowaliście – podkreślił. O kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Grzegorza Biereckiego poinformujemy wkrótce.

Więcej informacji o Grzegorzu Biereckim przeczytacie w serwisie stefczyk.info

Wojciech Sumliński

POWIEDZIELI O SENATORZE GRZEGORZU BIERECKIM:

Ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz z Miedzyrzeca Podlaskiego:

Kiedy pierwszy raz spotkałem się z Grzegorzem Biereckim, wyczułem, że to człowiek inteligentny, pokorny, delikatny, ale jednocześnie merytorycznie przygotowany aby zwyciężać. Powinniśmy być wdzięczni i dumni, że mamy senatora, który staje po stronie najistotniejszych wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Mam nadzieję, że nasz senacki protektor pchnie zaniedbane i skromne Podlasie do przodu. Liczę, że będzie nam służył swoją mądrością i doświadczeniem.

Ksiądz dziekan Marian Daniluk z Białej Podlaskiej:

Biuro inauguruje swoją działalność z wielkim rozmachem. Taki dynamiczny początek pozwala wierzyć, że projekty i organizacje, które powołał Grzegorz Bierecki pomogą wielu ludziom, a przy okazji, skorzysta na tym nasz region. Współpracownicy skupieni wokół senatora dają gwarancję na pomyślność przedsięwzięć.

Mirosław Kapłan, wójt gminy Miedzyrzec Podlaski

Cieszy mnie fakt, że biuro polityka z pierwszej ligi znalazło się w Białej Podlaskiej. Istnienie takiej placówki umożliwi mieszkańcom Podlasia bezpośredni dostęp do świata, który wydaje się nieosiągalny. Ponadto, wachlarz inicjatyw podjętych przez senatora jest imponujący. Śmiem przypuszczać, że biuro stanie się swoistym centrum rozwoju południowego Podlasia.

Jan Brodawka, właściciel Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Karol” z Międzyrzeca Podlaskiego

Senator Bierecki nie jest człowiekiem gołosłownym. Przedwyborcze zamierzania wciela w życie. Już w najbliższych miesiącach zobaczymy namacalne efekty jego pracy. Częściowo, wspieram niektóre projekty. Uważam, że moje doświadczenie jako przedsiębiorcy przyda się w realizacji planów na południowym Podlasiu.

Dr Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni

Dzięki osobie senatora, jestem dzisiaj na ziemi podlaskiej, która przecież przez historię niejednokrotnie była doświadczana. Mądrość tej „małej ojczyzny” jest również wpisana w życie Grzegorza Bieleckiego. To miłość do małżonki, Marzeny Biereckiej spowodowała, że senator jest takim, a nie innym człowiekiem. Osobiście widzę, jak pani Marzena Bierecka dba o ognisko domowe. Powołując w Białej Podlaskiej ośrodek doradztwa finansowego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej chcemy służyć podlaskim rodzinom. Zamierzamy krzewić edukację finansową, która jest niepokojąco zaniedbywana.  Jesteśmy do dyspozycji tej społeczności.

Ewelina Burda