Wędrowna Wystawa Zamoyskiego

 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonano w obecności nauczycieli i młodzieży Zespołu Szkół oraz Jabłońskiego Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu. Specjalnymi gośćmi byli członkowie Rady Gminy i Sołtysi  na czele z Przewodniczącym Rady, Krzysztofem Jaszczukiem oraz Wójtem Dariuszem Łobejko. Po części oficjalnej uczennica Justyna Włoszek odczytała  fragment listu Heleny Łukasiuk z Jabłonia do Augusta Zamoyskiego – przebywającego w tamtym czasie w Brazylii –  pochodzący z archiwum artysty i znajdujący się na stałe w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Przechowywanie przez Augusta Zamoyskiego listów od wielu mieszkańców Jabłonia świadczy o przywiązanku artysty do swojej rodzinnej miejscowości oraz ludzi tu mieszkających. W jednym z listów do Jadwigi Tokarskiej pisał : ”ja sam czuję się naprawdę zawsze Jabłońcem. Wystawa Wędrowna jest przypomnieniem jednego z największych rzeźbiarzy polskich, który nie bał się realizować swych pięknych marzeń. Jest także zachętą do odwiedzania rodzinnych stron artysty – Jabłonia – gdzie żyje pamięć o Nim i o Jego dziełach, a w niedawno powstałym Muzeum można zobaczyć zgromadzone po Nim pamiątki. Zwiedzanie wystawy w szkole należy uzgadniać z dyrekcją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pod nr. (83) 356 00 17.