BIBLIOTEKA DLA UCHODŹCÓW

Oficjalne otwarcie biblioteczki nastąpiło 6 grudnia, ale wkrótce księgozbiór najprawdopodobniej powiększy się, bowiem Uniwersytet Jagielloński oraz biuro posła Franciszka Stefaniuka wciąż gromadzą tomy. Ewa Piechota, rzeczniczka Urzędu do Spraw Cudzoziemców komentuje, że imponująca książnica to prezent mikołajkowy dla bialskiego ośrodka. – W placówce funkcjonuje już świetlica, którą koordynuje lubelski oddział Centrum Wolontariatu, a biblioteka to uzupełnienie naszych edukacyjnych działań. Do dyspozycji dzieci są również komputery z dostępem do internetu. Korzystający z księgozbioru nie muszą czytać na miejscu, mogą wziąć publikację do swojego pokoju – informuje Piechota. Małgorzata Łubkowska, pracownik socjalny Ośrodka dla Uchodźców, była odpowiedzialna za ewidencjonowanie napływających książek. – Przeważają tytuły skierowane do najmłodszych, zarówno te w języku polskim, jak i rosyjskim. Mamy publikacje typowo edukacyjne, bajki, powieści, dzieła klasyczne, albumy historyczne. Jedna z ofiarodawczyń z Opolszczyzny oddała nam łącznie ponad 40 tomów encyklopedii dla dzieci i dorosłych w języku rosyjskim – zauważa Łubkowska. Skąd pomysł na punkt biblioteczny w Ośrodku dla Cudzoziemców? Anna Denkiewicz, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej przyznaje, że niejednokrotnie uchodźcy odwiedzali bialską placówkę, ale nie mogli przecież wypożyczyć tytułów ze względu na swój tymczasowy pobyt w Polsce. Aktualnie, w Ośrodku dla Cudzoziemców przebywa około czterdzieściorga dzieci, głównie z Czeczeni. Rzadko kiedy, uchodźcy przebywają w Białej Podlaskiej dłużej niż miesiąc. Dlatego najmłodsi nie mają stacjonarnego nauczania. Kilka razy w tygodniu wolontariusze odwiedzają ośrodek, aby nauczać, aktywizować i bawić się z małymi cudzoziemcami. Anna Szczygieł z Centrum Wolontariatu przyznaje, że w Białej Podlaskiej wciąż brakuje ochotników do bezinteresownego zaangażowania się w pracę z cudzoziemcami. Mikołajkowej inauguracji biblioteki towarzyszył m.in. występ Gwiazd Czeczeni12 i, grupy tanecznej z lubelskiego Centrum Wolontariatu.