Europejskie standardy za 12 milionów zł

– Na przestrzeni ponad dwóch lat, wyremontowaliśmy 11 oddziałów WSzS. W tym czasie, szpital realizował świadczenia w trybie ciągłym – dodał Kochnio. "ZastępcaDyrektor bialskiej placówki przyznaje, że wysoki standard techniczny, konstrukcyjny oraz higieniczno-sanitarny docenili Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Do istotnych ulepszeń wdrożonych przez bialską lecznicą należy zaliczyć poszerzenie drzwi, przebudowę łazienek, sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zorganizowanie w Izbie Przyjęć pomieszczenia do izolacji pacjenta. Joanna Kozłowiec, rzecznik prasowy WSzS nadmienia, że szpital już przygotowuje się do kolejnej inwestycji, która skoncentruje się na poprawie epidemiologicznej lecznicy. Póki co, personel medyczny chwali efekty prac modernizacyjnych. – Poprawiła się estetyka wnętrz, szerokie drzwi dają możliwość manipulowania łóżkami z chorymi. Odnowione sanitariaty przystosowane są do niepełnosprawnych. Ale pacjent jest wdzięczny nade wszystko za leczenie, niekoniecznie za piękne ściany – kwituje zastępca ordynatora otolaryngologii, dr n. med. Krystyna Szymańska Caruk.