Powstanie 34 pułku piechoty

Pracy nad formowaniem batalionów stanęły na przeszkodzie działania wojenne z Ukraińcami. Pod koniec grudnia 1918 r. Dowództwo Okręgu Generalnego Lublin zażądało, aby 34 pp natychmiast wystawił jeden pełny batalion w celu wsparcia frontu lwowskiego. Mjr Narbut-Łuczyński starał się jednak doprowadzić organizację pułku do końca. Udało mu się więc „wykupić” przed wysłaniem baonu do Galicji Wschodniej, a wkrótce potem zorganizował III baon 34 pp.