Stan wojenny? Wprowadźmy go jeszcze raz, czyli ja też widzę ciemność

Także między bajki należy włożyć tłumaczenie, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zapadła tylko w gronie Polaków – obwieszczenia drukowane były przecież w ZSRR kilka miesięcy wcześniej, czekano tylko na odpowiedni moment. Stan wojenny wprowadzono więc nie w trosce o los Polski, tylko po to, by ocalić komunistyczną dyktaturę. Każde inne tłumaczenie jest kłamstwem i próbą relatywizowania historii. Tymczasem w sondażu CBOS z grudnia 2011 r. aż 44 procent badanych uważa, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była słuszna. Pozostawiam to bez komentarza…

Meldunki komunistycznych notabli z okresu stanu wojennego
Z archiwum KW PZPR w Białej Podlaskiej:

Stanisław Dudyk – Kierownik Wydziału Polityczno- Organizacyjnego KW

18.12.1981 r. Na terenie województwa panuje spokój. Nie zanotowaliśmy żadnych akcji protestacyjnych, strajków, itp. Wszystkie zakłady pracują normalnie. W Międzyrzecu Podlaskim w nocy zamalowano tablice KM PZPR i napisano ,,KPN”. Po ogłoszeniu komunikatu o zajściach w Katowicach i Gdańsku w województwie panuje nastrój powagi i przygnębienia. Wyczuwa się nastrój niepokoju u tych członków Solidarności, którzy w zakładach pracy nie stanowili zdecydowanej większości.

 

Stanisław Nowak – Sekretarz KW PZPR

15.12.1981 r. Działalność gazety wojewódzkiej ,,Słowo Podlasia” z dniem 13 grudnia br. Została zawieszona. Redaktorzy gazety (wyselekcjonowani) włączyli się do pracy w zespole autorsko redakcyjnym wojewódzkiego sztabu informacji i propagandy. Przygotowano materiały ulotkowe do zakładów pracy oraz do poszczególnych środowisk. Powołano zespół lektorów-agitatorów, którego zadaniem jest prowadzenie akcji informacyjno- -propagandowej szczególnie w zakładach pracy i środowisku wiejskim. Prowadzi się bieżącą informację dla aktywu poprzez wydawany serwis informacyjny KW PZPR ,,Fakty”, codzienne kontakty z aktywem i rozmowy.