SPEŁNIONA PODRÓŻ

Tym różni się pragnienie od zachcianki, że posiada siłę wierności, dąży do spełnienia. Mędrcy z Ewangelii, to właśnie wytrwali wędrowcy. Podążają za gwiazdą – przewodniczką ich podróży. Dla Mędrców widok Dziecka w stajni musiał być wstrząsem. Nie tak wyobrażali sobie majestat nowo narodzonego Króla. Znak przyćmiewa tutaj rzeczywistość. Co jest bowiem bardziej niezwykłe: nowa gwiazda na niebie czy małe dziecko w żłobie? Gwiazda była zjawiskiem niezwykłym, natomiast Dziecko narodzone w stajni – wydarzeniem mogącym jedynie budzić sceptycyzm. I oto wędrowcy wykazują się największą mądrością: oddają pokłon ubogiemu Dziecku. Nie dość na tym: ofi arowują Mu przyniesione skarby. Ten gest uniżenia, to hołd dla osiągniętego Celu. Bóg pośród nas, wychodzący nam naprzeciw. To On jest celem naszej wędrówki.

 

Wojciech Jędrzejewski
Autor jest dominikaninem, autorem książek
traktujących o styku duchowości i psychologii