Komitet ds. „Kraszewskiego”

W jego skład zespołu wchodzą: Anna Kaliszuk – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Przewodnicząca Komitetu, Joanna Marchel – Naczelnik Wydziału Edukacji, Anna Leszczyńska – Kierownik Referatu Kultury i Sportu, Przemysław Olesiejuk – Dyrektor I LO im. J. I. Kraszewskiego, Małgorzata Kaczmarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Janusz Izbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Teresa Stasiuk – Karaś – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Małgorzata Nikolska – Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Maria Skonieczna – Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury, Anna Czobodzińska-Przybysławska – Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Marek Światłowski – Prezes Zarządu Koła Bialczan oraz Grzegorz Michałowski – Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Podlasia.