PIERWSZE STYPENDIUM

Cieszymy się, że możemy przez nasz projekt wspierać młodzież w trudnych sytuacjach życiowych – powiedział nam dr inż. Kazimierz Janiak, Prezes Zarządu SKEF. Wsparcie finansowe znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują podjąć naukę w szkole wyższej na kierunku, gdzie program nauczania zawiera elementy ekonomii, finansów, bądź prawa finansowego i zarządzania, to jedno z założeń SKEF. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest organizacją pożytku publicznego, która w ramach działalności pozyskuje środki z wpłat 1% podatku oraz całorocznych darowizn na realizację projektu „Fundusz Stypendialny”.