KOLĘDOWALIŚMY NA PODLASIU

które w sposób tak przepiękny opowiedziało nam wszystkim o wydarzeniu tak bardzo dla nas ważnym, które tak bardzo nas obchodzi, a którego głębię zarazem tak trudno wyrazić słowami. Nie ma bowiem słów, które w sposób dostatecznie wyrazisty mogłyby wyrazić to, co po tej duchowej uczcie dziś czujemy: nasze wzruszenie, naszą radość i naszą nadzieję – powiedział po parczewskim koncercie ksiądz dziekan Tadeusz Lewczuk. Z przekonaniem graniczącym z pewnością można stwierdzić, że parczewski dziekan był wyrazicielem wszystkich uczestników tego podniosłego i wyjątkowego wydarzenia, jakim był cykl koncertów „Z Kolędą przez Podlasie”. Głównym organizatorem i sponsorem turnee była Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Sponsorzy wspomagający, to: Urząd Miasta Parczew z burmistrzem Pawłem Kędrackim na czele, Urząd Gminy Radzyń Podlaski z wójtem Wiesławem Mazurkiem na czele, radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Andrzejem Dzięgą na czele, Jan i Ewa Brodawka z Międzyrzeca Podlaskiego, Jan i Marzanna Przygrodzcy oraz Jan i Elżbieta Hołowniowie z Białej Podlaskiej.

Wojciech Sumliński

"Chór

 

"Spotkania

 

"Wspaniałe