Walka Sandry

Osoby pragnące wesprzeć Sandrę mogą wpłacać darowizny na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”Ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa Bank Pekao S.A. I O/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362, z dopiskiem: „9413 Pikacz Sandra darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” w polu KRS wpisać: 0000037904, w polu „Cel szczegółowy 1%”: „9413 Pikacz Sandra”