Stłuczki i kontrowersje

Tymczasem stan dróg był przyczyną licznych stłuczek, piesi przewracali się na nie odśnieżonych i nie posypanych chodnikach, czego sam kilkakrotnie byłem świadkiem – mówił Skowron zwracając się do burmistrza Witolda Kowalczyka. – Miasto jest przygotowane do akcji Zima, centralna kotłownia posiada zapasy miału węglowego, zgromadziliśmy zapasy soli, a sprzęt do odśnieżania jest sprawny. Posypywanie będziemy kontynuować tylko w miejscach newralgicznych, a informacji o kolizjach z powodu śliskości dróg nie mam. Co prawda jeden obywatel wjechał po pijanemu w słup, ale to nie zła jakość jezdni była tego przyczyną – ripostował burmistrz.