Żyj finansowo ze SKEF

Projekt kompleksowo pokazuje uczniom, jak wygląda planowanie fi nansowe i jaka jest istota budżetu domowego. Daje również informacje jak inwestować, ale także jak racjonalnie wykorzystać kredyty. Pokazuje też zabezpieczenia przed zdarzeniami losowymi, jakie niesie ze sobą życie. Po realizacji całego programu uczniowie będą bardziej świadomi, jaką wybrać ścieżkę kariery zawodowej – pracę na etacie czy może własną działalność – tak, by w przyszłości móc powiedzieć, że osiągnęli sukces zawodowy i fi nansowy, ponieważ wykonywali pracę, którą kochali.

 

Wojciech Łocheński vel Ochnio