Pomysł porażający

Od 2007 roku w budynku dawnej plebanii ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne, które utrzymuje się tylko z pracy społecznej członków oraz darowizn, a mimo to ma wiele sukcesów na koncie. Udało się przez te 5 lat zorganizować szereg imprez kulturalnych, spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, krzewić ideę wolontariatu. Turyści odwiedzający Janów, dzięki tej organizacji mają możliwość zapoznania się z ludowymi twórcami, a przede wszystkim poznać piękną nadbużańską przyrodę oraz bogatą historię południowego Podlasia. Ceniąc dorobek poprzednich pokoleń wyrażam nasz sprzeciw wobec pomysłu budowy stadionu w tym miejscu i czuję się w obowiązku poprzeć petycję wystosowaną do Jego Ekscelencji Biskupa Kiernikowskiego.