PSW w Białej Podlaskiej rozwija się!

Rozwija się również oferta kształcenia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym działającym przy uczelni od 2005 r. Od nowego roku szkolnego 2012/2013 licealiści rozpoczną naukę w dwóch nowych klasach mundurowych o profilu „Bezpieczeństwo narodowe” oraz „Lotnictwo”. Absolwenci klas mundurowych zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do podjęcia studiów w bialskiej uczelni na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Ratownictwo Medyczne – specjalność: Ratownictwo Lotnicze oraz Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Inżynieria Lotnicza. Uczniowie rozwiną umiejętności językowe, informatyczne, skorzystają z ciekawych dodatkowych zajęć kondycyjno-sprawnościowych, takich jak: strzelanie, samoobrona, pomoc przedlekarska, sztuki walki, skoki spadochronowe, jazda konna oraz pływanie. Więcej informacji na www.pswbp.pl Serdecznie zapraszamy.

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY/1310