Dlaczego Warto być dobrym

Od początku II semestru do końca roku szkolnego dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Przed wakacjami w każdej klasie młodzież będzie wybierać ucznia, który okazał się najaktywniejszy. Spośród uczniów wybranych w poszczególnych klasach wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma główną nagrodę. – Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za sensacją. Dzięki takim akcjom młodzież lepiej rozumie, jak ważne jest pomaganie innym – powiedział nam Cezary Marczewski. Więcej o stowarzyszeniu inicjującym akcję – do którego należy bialskie, katolickie gimnazjum i lo – można przyczytać na stronie www.ps.org.pl oraz na stronie www. wartobycdobrym.pl.