Kasa poszła w ruch

Skok

 

„…Bez finansowego zaplecza sportu przez wielkie „S” nie będzie. Sport przez wielkie „S” to najlepsza reklama na początku XXI wieku……”

Stefczyka, reprezentowany przez senatora Grzegorza Biereckiego, potwierdza, że to wie. To przecież nie pierwsza umowa i nie pierwsi sportowcy objęci sponsoringiem przez SKOK -i. Należy mieć nadzieję, że inni możni na południowym Podlasiu również będę rozumieć przywołaną wyżej oczywistość i także będą wspierać sport. Bez finansowego zaplecza sportu przez wielkie „S” nie będzie. A sport przez wielkie „S” to najlepsza reklama na początku XXI wieku.