Referendum w sprawie pałacu

– mówił na sesji Rady Powiatu radny Józef Korulczyk. – Co robił konserwator zabytków, kiedy przez tyle lat była prowadzona przez sąd radosna twórczość remontowo – budowlana wewnątrz budynku? – odpowiadał pytaniami na pytania starosta Lucjan Kotwica, który odniósł się do kwestii wyceny obiektu pod kątem sprzedaży. – Nie ma takiego cennika, to jest dobro narodowe i wycena każdego elementu jest rzeczą nierealną – uciął krótko Kotwica.

 

O losach pałacu powinni mieć prawo decydować mieszkańcy Radzynia

Kilka dni po sesji radni prawicowi wystosowali list otwarty, w którym sprzeciwili się sprzedaży pałacu. Czytamy w nim: – W związku z informacjami, jakie uzyskaliśmy podczas wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Radzyńskiego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu sprzedaży pałacu Potockich. Radzyński pałac, to zabytek wyjątkowej klasy architektonicznej, który stanowi ważne narodowe dziedzictwo. Nie może być on traktowany przez lokalne władze jak kłopot, którego trzeba się pozbyć, ale jako szansa na promocję oraz rozwój miasta i powiatu. Sprzedaż pałacu uniemożliwi jakikolwiek wpływ na jego przyszłe losy – zarówno samorządowi miasta, powiatu i województwa, jak i Państwu Polskiemu. Zdajemy sobie sprawę że pałac szybko niszczeje. Jego utrzymanie i remont wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Jak pokazują jednak przykłady z innych miast – takie środki przy odpowiednich staraniach można zdobyć. Jesteśmy przekonani, że pałac Potockich może przyciągać do Radzynia rzesze turystów, pozostając własnością publiczną dostępną dla wszystkich. I do działań w tym kierunku wzywamy władze miasta i powiatu. O losach naszego wspólnego dobra mają prawo decydować sami mieszkańcy. To społeczność Radzynia po wojnie dźwigała ten zabytek z gruzów. O tak ważnej decyzji dla całej lokalnej społeczności powinno w naszym przekonaniu decydować referendum. Poseł na Sejm RP Jerzy Rębek. Radni Rady Miasta z klubu „Solidarny Radzyń” Adam Adamski, Jarosław Ejsmont, Robert Mazurek, Sławomir Sałata, Piotr Skowron, Aldona Roguszewska, Mieczysław Zając. Radni Rady Powiatu z klubów PiS – Józef Korulczyk, Zbigniew Makarski, Szczepan Niebrzegowski, Jerzy Bednarczyk – i WSPR – Adam Świć, Mieczysław Wagner.