Być dobrym w Motwicy

zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. – Cieszę z powstania takiej akcji i uczestnictwa w niej mojej szkoły. Chcemy, aby nasze dzieci były otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Zrozumiały, że pomaganie innym może sprawiać radość. Chciałabym, aby moi uczniowie służyli przykładem innym. Wszyscy starajmy się każdego dnia zrobić coś dobrego ” – mówi Krystyna Oniśk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Motwicy.