Rozstrzygnie biskup

referendum dotyczące losów terenów ogrodów podominikańskich usytuowanych przy zabytkowym kościele, wydawało się, że kwestia ta, stanowiąca kość niezgody dla miejscowej społeczności, zostanie zamknięta. Stało się inaczej. W referendum zdecydowaną przewagę uzyskali zwolennicy budowy stadionu na tym terenie (ponad dwieście głosów za przy kilkudziesięciu głosach sprzeciwu) w efekcie czego ksiądz Grabowiecki zapowiedział sprzedaż terenów gminie, w celu wybudowania stadionu, Informacja ta, miast uspokoić sytuację, wywołała jednak bardzo gorący sprzeciw mieszkańców Janowa. Nie tylko zarzucili organizatorom referendum nieuczciwość, ale też w ciągu kilku dni… zebrali blisko trzysta podpisów przeciwko budowie stadionu w ogrodach podominikańskich. Petycja z podpisami trafi ła do księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który jeszcze w marcu ma ostatecznie rozstrzygnąć spór dotyczący terenów należących do Kościoła.