Solary w Terespolu

zgłoszenia się większej ilości chętnych powstanie lista rezerwowa – ważna jest kolejność zgłoszeń. Termin składania deklaracji upływa z końcem marca. Osoby, które wpisały się na listę w 2010 roku, powinny uczynić to powtórnie. Formalności można załatwić w Urzędzie Miasta. Procedura naboru wniosków i ich rozpatrywania potrwa ok. 5 miesięcy. Po przyjęciu w Urzędzie Marszałkowskim terespolskiego projektu każdy mieszkaniec z listy podstawowej zostanie powiadomiony przez Urząd Miasta o realizacji inwestycji. Przewidywana na dziś wysokość dofinansowania z UE oceniana jest na 85% wartości indywidualnego projektu. Pozostałą sumę w wysokości 14% pokrywa właściciel domu i w wysokości 1% – Urząd Miasta. Burmistrz Danieluk zaznaczył jednak, że wysokości te mogą jeszcze ulec zmianie. Kolektory przez 5 lat będą stanowiły własność miasta i w tym czasie nie będą możliwe ingerencje w instalacje pod sankcją utraty gwarancji. Po 5 latach miasto podpisze z właścicielem domu umowę i przekaże solary na własność.