MIASTO NIE CHCE PAŁACU

potrzebne na rewitalizację poszczególnych skrzydeł pałacowych z zewnątrz, zagospodarowanie dziedzińca, realizacja w parku koncepcji jego odnowy, rewitalizacja wystroju rzeźbiarskiego i sztukatorskiego, remont wnętrz pałacowych, sieć elektryczna, wodnokanalizacyjna i CO, rekonstrukcja wnętrza reprezentacyjnego korpusu głównego, klatki schodowej, sali balowej, sal przyległych, kaplicy i biblioteki. Koszty bieżącego utrzymania pałacu wraz z parkiem przekraczają możliwości budżetu miasta” – czytamy. Stanowisko przegłosowano stosunkiem głosów 8 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się.