Terespolskie fortyfi kacje

Podczas oglądu budowli za sprawą gości, dysponujących gruntowną wiedzą z historii fortyfikacji, wyszła na jaw sensacja: tamtejsze obiekty przygotowywane były do zainstalowania ruchomych kopuł pancernych. Świadczą o tym charakterystyczne ślady w murach, których znaczenie było dotąd nierozpoznane. Rosjanie nie zdążyli zamontować kopuł podobnych do tych z Linii Maginota. Wizyta oceniona została przez gości jako bardzo udana. Planują oni przybyć do Terespola ponownie w czasie majowego święta.