W drugą rocznicę tragedii

Dzień później, 10 kwietnia, odbędzie się wyjazd autokarowy do Warszawy, na uroczystości centralne związane z rocznicą tragedii, na który można się zapisywać w biurze posła Abramowicza przy ul. Krótkiej 1/3 w Białej Podlaskiej. Koszt wyjazdu – 5 zł. (Szczegółowe informacje pod nr tel. 83 342 27 01). 13 kwietnia o godzinie 17.30 na pl. Wolności w Białej Podlaskiej Senator Grzegorz Bierecki wraz z ministrem Maciejem Łopińskim, jednym z najbliższych współpracowników ś.p. prezydenta, otworzą wystawę poświęconą prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Po spotkaniu o godz. 18.00 w sali przedsiębiorstwa Wod-Kan przy ulicy Narutowicza 35a odbędzie się spotkanie z Maciejem Łopińskim. Trzy dni wcześniej, 10 kwietnia, wystawa zostanie zaprezentowana mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego na dziedzińcu kościoła św. Józefa, zaś w maju pojedzie do Parczewa i Radzynia (Plakat poświęcony wystawie zamieściliśmy na stronie 4).