Mistrzostwa młodych ekonomistów

Czekają na Was atrakcyjne nagrody: laptop, kamera, aparat cyfrowy, karty prezentowe Empik i inne! Przygotowaliśmy także nagrody dla dwóch najlepszych szkół i nauczyciela – o wartości 2 tys. złotych każda. Weź udział w konkursie – zapoznaj się z regulaminem, przeczytaj fantastyczną opowieść historyczną z elementami pamiętnika Franciszka Stefczyka, rozwiąż test i odpowiedz na pytania konkursowe. Pamiętaj! Jedna osoba może wziąć udział w VII edycji konkursu tylko raz! Prace można przesyłać drogą elektroniczną na stronie www.skef.pl lub pocztą na adres: SKEF, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia do dnia 18 kwietnia 2012 r. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu (dostępny na stronie www. skef.pl). Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”
Pozostali partnerzy i sponsorzy:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.
SKOK Mysłowice
SKOK Ziemi Rybnickiej
SKOK im. St. Adamskiego
Ecco Holiday Sp. z o.o.
Patronat medialny nad konkursem objął Media SKOK Sp. z o.o.