Są ludzie

prekursora poszanowania praw dziecka. Konkurs ma charakter otwarty. Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2012 roku na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, 21-200 Parczew, ul. Jana Pawła II 36. Kontakt: tel. 83 355-15-76 Kamila Sternik e-mail: pbp-ck@ wp.pl. Szczegółowe informacje dostępne są w bibliotekach, GOK-ach i szkołach na terenie powiatu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie: www.powiat.parczew.pl.