Twój 1 procent dla SKEF

Ośrodki działają w Gdyni, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej. Serdecznie zapraszamy do naszego biura na terenie Białej Podlaskiej przy ul. Francuskiej 136, tel: 83/411-10-47, email: [email protected], www.skef.pl Jako organizacja pożytku publicznego ze środków pieniężnych otrzymanych z odpisu 1% podatku oraz wpłat i darowizn SKEF realizuje projekt o nazwie Fundusz Stypendialny. Projekt skierowany jest m.in. do studentów którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia. O stypendia mogą się starać także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, prawa finansowego i zarządzania. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wsparcie i możliwość kontynuowania naszego projektu o nazwie Fundusz Stypendialny. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2011 rok na rzecz SKEF. Więcej informacji o naszej działalności znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.skef.pl. Darowizny na rzecz Funduszu Stypendialnego SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

FUNDUSZ STYPENDIALNY BZ WBK SA III/o Gdynia

51 1090 1102 0000 0001 1108 1451