Biskup rozstrzygnął spór

Inicjatywie zdawał się delikatnie sprzyjać także miejscowy ksiądz proboszcz, Stanisław Grabowiecki, który poparł ją zastrzegając, że decydujący głos w tej sprawie należy do mieszkańców Janowa. Szkopuł w tym, że inicjatywa wójta znalazła tylu samo zwolenników, co przeciwników, dlatego o ostateczny arbitraż w tej sprawie został poproszony ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Biskup Siedlecki dwukrotnie przyjął delegację mieszkańców Janowa, w tym m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego, którego działalność społeczna jest wysoko oceniana przez Kurię Siedlecką. Rezultatem tych spotkań i rozmów jest odrzucenie pomysłu powstania w uświęconym miejscu stadionu i propozycja przekazania Stowarzyszeniu w dzierżawę nieruchomości oraz gruntów Rektoratu – terenu dawnych ogrodów dominikańskich. Delikatną sprawą jest ponowne uruchomienie znajdującego się na tym terenie kilkusetletniego, zabytkowego kościoła, który wymaga odnowienia. Cześć mieszkańców oczekuje przywrócenia odprawiania Mszy Świętych w tzw. małym kościółku, co na chwilę obecną, decyzją Kurii, z różnych przyczyn jest niemożliwe. Ksiądz Proboszcz Stanisław Grabowiecki zaproponował, aby w nieczynnym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim organizować kameralne koncerty, a w przyszłości utworzyć filię Muzeum Diecezji Siedleckiej. Janów Podlaski odwiedzają turyści, którzy mogliby dzięki temu poznać burzliwą historie chrześcijaństwa na południowym Podlasiu.