SKEF podlaskim dzieciom

Dzieci dopiero wchodzą w ten świat – świat pełen „pułapek” i pokus, których z czasem będą miały coraz więcej. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat powinny kształtować umiejętności pozwalające na świadome podejmowanie decyzji finansowych. Celem projektu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) „Moje pierwsze pieniądze” jest pomoc i przygotowanie dzieci w odnalezieniu się w otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i wypracowaniu dobrych nawyków, m.in. takich jak oszczędność, rozróżnianie potrzeby od zachcianki, poznawanie mechanizmów reklamowych itp. Temu celowi służy wdrożenie projektu, który właśnie jest realizowany na południowym Podlasiu, a którym objętych zostało 121 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz nr 4 w Białej Podlaskiej oraz ze Szkoły Podstawowej w Komarnie Kolonia. Dzieci uczestniczące w projekcie otrzymały bezpłatne zeszyty ćwiczeń oraz skarbonkę do oszczędzania na wytyczony przez siebie cel. Proces nauczania w projekcie (15 godzin) w sposób aktywny włącza dzieci w wykonywanie interesujących zabaw, ćwiczeń oraz zadań, które pomagają w kształtowaniu postawy nastawionej na twórcze myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów oraz umiejętność współpracy w grupie. Tym samym jest projektem, zapewniającym – oprócz poruszenia ciekawych dla dzieci zagadnień finansowych – ich wszechstronny rozwój. Ten niezwykły, a w skali południowego Podlasia absolutnie innowacyjny projekt, zostanie zakończony w czerwcu.