Młodzi dziennikarze na start

licealistów z południowego Podlasia (powiaty bialski, parczewski i radzyński). Zainteresowani proszeni są o wysłanie do 31 maja prac – jeden autor może wysłać tylko jedną pracę o objętości od trzech do pięciu tysięcy znaków, wszystkie prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz zawierać informacje o szkole i klasie biorącego udział w konkursie – mailem na adres „[email protected]”. O rozstrzygnięciu konkursu zadecyduje jury konkursowe pod przewodnictwem polonisty, Cezarego Marczewskiego, wicedyrektora gimnazjum i liceum katolickiego w Białej Podlaskiej, które do 10 czerwca wyłoni najlepsze publikacje. Ich autorzy otrzymają nagrody książkowe, zaś wyróżnione prace zaprezentujemy w czerwcowych wydaniach Tygodnika Podlaskiego. Dwóch najlepszych autorów – po jednym z gimnazjum i liceum – otrzyma propozycję stałej, systematycznej współpracy z naszym Tygodnikiem.