Senator broni celników

który w wyniku wykonywania obowiązków służbowych stracił zdrowie lub życie, nie przysługuje taka pomoc jak w przypadku śmierci policjanta czy funkcjonariusza straży granicznej. To tylko przykład – podobnych dysproporcji jest znacznie więcej. O prawa celników upomniał się senator Grzegorz Bierecki, który w trakcie wystąpień senackich zanegował założenia reformy emerytalnej służb mundurowych. – Jest to ustawa niesprawiedliwa, szkodliwa społecznie i niezgodna z Konstytucją, którą zaskarżymy w Trybunale Konstytucyjnym. Tej sprawy z pewnością tak nie zostawimy – zapewnił Grzegorz Bierecki.