Boże Ciało na Podlasiu

Podobnie było we wszystkich innych miastach, miasteczkach i wsiach południowego Podlasia. W większości podlaskich miejscowości uroczystości – msza święta oraz procesja – rozpoczęły się o 11, miały niezwykle podniosły charakter i trwały około dwóch godzin. Z Bożym Ciałem związana jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Tradycja Bożego Ciała wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek, która przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej, by dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liege. W Polsce uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po raz pierwszy została wprowadzona w 1320 roku.