Bialscy chórzyści SKOK-om

Na zakończenie mszy św. główny celebrans ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” serdecznie podziękował bialskiemu chórowi za wspaniały śpiew. Również po zakończonej liturgii serdeczne podziękowania na ręce dr. Piotra Karwowskiego złożył bialskiej młodzieży prezes SKOK senator RP Grzegorz Bierecki.