Terroryści na Bugu?

z kartą sim oraz szczegółową mapę Warszawy z rozplanowaniem Stadionu Narodowego. Odkryto także dużą ilość ukraińskich papierosów, co może świadczyć o tym, że albo ktoś próbował przemycać towar, albo też chciał w ten sposób zakamuflować inne zamiary. Brak jakichkolwiek odcisków palców na tratwie utrudnia identyfikację jej właściciela. Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił alarm antyterrorystyczny. Znaleziona na Bugu tratwa, to pierwszy sygnał o planowanych działaniach terrorystycznych, któremu nadano tak poważna rangę.