Konsumenci, to my

Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego przy ul. Francuskiej 136. Celem warsztatów pt.: „ABC praw konsumenta” było zwiększenie stanu wiedzy i świadomości w zakresie dotyczącym praw konsumenckich oraz zwiększenie znajomości procedur egzekwowania praw należnych konsumentowi. Uczestnicy na praktycznych przykładach oraz ćwiczeniach usłyszeli o swoich – jako konsumentów – prawach o obowiązkach sprzedawcy, poznali różnice między reklamacją z tytułu gwarancji a niezgodności towaru z umową oraz tryb składania takich reklamacji, dowiedzieli się, czym są umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem. Każdy z uczestników z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymał adresy instytucji, do których należy się zgłosić w przypadku problemów z dochodzeniem swoich praw jako konsument. Czerwcowe warsztaty, to jedne z szeregu inicjatyw, jakie podjęliśmy dla Państwa – mieszkańców południowego Podlasia. Za udział w nich serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych, o których będziemy informować na łamach Tygodnika Podlaskiego.