Nowe władze BOZPN

Skład komisji rewizyjnej nie zmienił się – nadal tworzą ją Bolesław Kuzioła, Krzysztof Dawidziak i Zygmunt Romaniuk. W wyborach wystartowali ponadto Arkadiusz Kasznia, Wiesław Rzymowski, Zdzisław Tyszkiewicz i Eugeniusz Walczewski. Wybrano także delegatów na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Następcę Mariana Rapy będą wybierać Dariusz Banaszuk, A. Biernat, E. Gasiewicz, G. Gregoruk, S. Kociubiński, S. Kostjan, A. Kulik, J. Kurowski, B. Kuzioła, Z. Lamek, R. Laszuk, S. Lesiuk, Andrzej Lubański, Z. Łasocha, J. Makarewicz, W. Makarewicz, Marek Maleńczuk i Janusz Słodkowski. Delegaci nie wybrali Krzysztofa Mućki, A. Kaszni i Pawła Sycha.