Szanse i zagrożenia dla Podlasia

Z jednej strony potwierdzono zainteresowanie zainwestowaniem funduszu, dysponującego obecnie kapitałem w wysokości 43 milionów złotych, na południowym Podlasiu – jako forma wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości i ciekawych inicjatyw – z drugiej podkreślono i zaalarmowano, że sytuacja systemu emerytalnego jest katastrofalna. – Zmiany są potrzebne tu i teraz. I nie mogą one zmierzać do tego, by okres przebywania na emeryturze był jak najkrótszy. Opowieści przedstawicieli rządu, że mamy pracować dłużej, bo dłużej żyjemy, to bajki dla tych, którzy wykazują się bardzo dużą naiwnością – spointował senator Grzegorz Bierecki.