Przeoczenie radnego Mazurka

Radny przytoczył również ceny za wodę, które – jak stwierdził – są bardzo wysokie i wciąż podnoszone. Przybyły na XXI sesję miejską prezes PUK Mirosław Kułak żądał od radnego Mazurka wyjaśnień. – Nie wiem dlaczego pan Mazurek jest przeciwnikiem PUK. I jeśli pan już coś podaje, to chciałbym, żeby dane były prawdziwe. Cena za pojemnik nie wynosi bowiem, jak pan podaje, 150 zł lecz od 80 do 150 zł. Podając ceny wody, powinno się przyjąć jedno kryterium, tymczasem w przypadku PUK-u podaje pan ceny brutto, wyższe, zaś podając ceny z innych miast przytacza pan ceny netto, czyli niższe, a to już jest manipulacja. – Być może to było z mojej strony przeoczenie, nie wiem – odpowiedział krótko prezesowi PUK radny Robert Mazurek.