Sami swoi

Dlaczego zatem opozycyjni względem wójta Mirosława Kapłana, związani z PSL radni, zdecydowali się wesprzeć spółkę. – Ponieważ jej prezesem jest członek PSL, Adam Zaniewicz, a przewodniczący komisji do spraw rolnictwa w naszej gminie, Antoni Mościcki, to członek klubu radnych Nasza Gmina, który jest zdominowany przez PSL – tłumaczy wójt Mirosław Kapłan. Dodatkowo Mościcki jest delegatem wsi Wysokie do spółki wodnej, innymi słowy – zasiada we władzach spółki. – Można więc powiedzieć, że udzielił pomocy sobie – dodaje wójt. Nadzór nad działalnością spółki sprawuje starosta bialski, także z PSL.

Smaczku sprawie dodaje fakt, że syn prezesa spółki wodnej Radosław Zaniewicz zamieszkujący wspólnie z ojcem i prowadzący wspólne gospodarstwo podał gminę do sądu, żądając pieniędzy za to, że woda z ujęcia wody w Halasach przepływa przez rów przechodzący przez jego pole. Sprawa jest sensacją w skali powiatu ze względu na absurdalność żądania. Do tej pory nie spotkano się z podobnym żądaniem ani w historii powiatu, ani w całym regionie.