Wmurowali kamień węgielny pod megainwestycję

m.in. prezes Wod-Kanu Zygmunt Król, prezydent Andrzej Czapski, z-ca dyrektora ds. budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Janusz Bystrzyński oraz inne osoby zebrane na uroczystości. Budowa Zakładu Zarządzania Odpadami jest największą inwestycją prowadzoną przez Miasto Biała Podlaska i jednym z elementów idei „Eko City Biała Podlaska”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Biała Podlaska i spółki komunalnej BWiK „WOD- -KAN” Sp. z o.o. , której gmina zleciła jego przygotowanie i realizację. Zadaniem zakładu będzie przede wszystkim zbiórka oraz utylizacja odpadów z terenu powiatu bialskiego oraz częściowo z powiatów radzyńskiego, łukowskiego i parczewskiego. Łączny koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Termin ukończenia budowy planowany jest na 17.06.2013 r.