Tutaj chcę żyć

Wiosną można nam pozazdrościć widoku powracających do swych gniazd bocianów, latem rozległych lasów i jezior, jesienią ogromu grzybów a zimą kuligów sunących po ośnieżonych drogach z janczarami i pochodniami. W Lasach Parczewskich podglądać można żurawie, orliki białe czy płaskonosy. Są tam też wilki, borsuki, dziki i jenoty a na terenach podmokłych żółwie błotne i bobry. Atrakcją Lasów Parczewskich są rezerwaty przyrody. Ale ja dumny jestem przede wszystkim z tego, że przez moją miejscowość prowadził szlak jagielloński z Krakowa do Wilna. Przewłoka, w której mieszkam jest miejscowością graniczną między dawną Litwą a Koroną. W naszej okolicy krzyżowały się nie tylko drogi handlowe. Obok siebie żyły różne narodowości i wspólnoty religijne: Polacy, Rusini, Żydzi, Tatarzy – unici, wyznawcy religii rzymskokatolickiej, prawosławia, islamu i judaizmu. Pamiątką po tych czasach są ocalone od zapomnienia wiejskie cerkwie m. innymi w Holi i Horostycie, tatarski cmentarz w Lebiedziewie, budynki po synagogach, dawne kirkuty obok nich kapliczki, drewniane dzwonnice i przydrożne krzyże. Sąsiadują z nimi dworki i pałace. W Sosnowicy znajduje się ’”Dworek Kościuszki” i dwa zrośnięte drzewa upamiętniające jego miłość do Ludwiki. Jabłoń dumny jest z Pałacu Zamojskich, w którym znajduje się Muzeum poświęcone Augustowi Zamojskiemu, znanemu w świecie rzeźbiarzowi. Co rok odbywają się tam plenery rzeźbiarskie. Położony z dala od głównych dróg dwór w Romanowie przypomina, że tu mieszkał Józef Ignacy Kraszewski. Nie wszyscy wiedzą, że w pięknym pałacu Branickich w Radzyniu Podlaskim powstawał projekt Konstytucji 3 Maja. Neogotyckie czy barokowe kościoły sąsiadują w naszym regionie ze świątyniami prawosławnymi. W Jabłecznej obok Parafii Rzymskokatolickiej działa prawosławny Zespół Klasztorny św. Onufrego z Seminarium Duchownym. Symbolem przenikania się różnorodnych obyczajów i wyznań jest Muzeum we Włodawie – mieście trzech kultur: katolickiej, prawosławnej i żydowskiej. Przypomina ona o mozaice kulturowej Podlasia, o potrzebie przyjaźni z sąsiadami, uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.