Mamy się czym pochwalić

Nie bez przyczyny tę malowniczą krainę określa się mianem „Zielonego Płuca Polski”. Jednym z najciekawszych obiektów przyrodniczych Podlasia jest Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Możemy tu podziwiać dziewiczą przyrodę ostatniej naturalnej doliny dużej nizinnej rzeki Europy, a Bug jest wykorzystany do spływów kajakami lub tratwami. Podlasie to także miejsce wielu tajemnic kulturowych i historycznych, które nadal są odkrywane. Sprawdzone źródła mówią o niezwykle bogatej kulturze naszego regionu. Na jej kształtowanie miało wpływ spotkanie się wielu kultur, religii i narodów współegzystujących ze sobą poprzez stulecia – Polaków, Ukraińców, Żydów, Tatarów. Było to podłoże do tworzenia się narodowej kultury ludowej. Pejzaż kulturowy charakteryzuje się mnogością wyznań, bogactwem zwyczajów nie spotykanych w innych częściach kraju. Przejawia się to m.in. w rzeźbie, tkactwie czy twórczości artystycznej. Warto wspomnieć o obrzędach na Podlasiu, które były podporządkowane rokowi liturgicznemu. Jednym z wielu, ale też jednym z najstarszych obyczajów były gody – okres od Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli, w którym panował zwyczaj, że młodzieńcy przebierali się za kozy, niedźwiedzie lub wilki i chodzili po domach z gwiazdą, śpiewając kolędy. Popularne były również tzw. ”Herody”. Młodzież przebierała się za Heroda, diabła, śmierć, a następnie chodziła po domach i przedstawiała widowiska o narodzeniu Pana Jezusa. To tylko przykładowe zwyczaje – jest ich znacznie więcej. Nasze położenie miało również wpływ na ukształtowania się kuchni regionalnej, bogatej i znanej w Polsce. To nasz region jest twórcą sękaczy, placków ziemniaczanych czy gołąbków z kaszy gryczanej. Do kuchni Podlasia zalicza się też bigos myśliwski, bliny litewskie, bułeczki z serem, chleb litewski, chleb żytni, chłodnik kurpiowski, ogórki kiszone herbowe, pieczeń z jelenia oraz zupę grzybową. Z naszego regionu wywodziło się również wiele sławnych osobistości. Choć np. Józef Ignacy Kraszewski urodził się w Warszawie, to jednak w Romanowie wychował się i tu spędził młodość. Był pisarzem, historykiem, malarzem, działaczem społecznym, politycznym oraz autorem z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. Nie powinniśmy też zapomnieć o ks. Stanisławie Brzósce. Ten wybitny duchowny urodził się w Dokudowie k. Białej Podlaskiej. Oprócz pełnienia posługi kapłańskiej zasłużył się Ojczyźnie – był generałem i naczelnym kapelanem powstania styczniowego. Zginął męczeńsko z rąk Rosjan, ale jego czyny nie zostały zapomniane. Został odznaczony Gwiazdą Wytrwałości oraz w 2008 roku pośmiertnym Orderem Orła Białego. Nie sposób w krótkiej pracy zaprezentować wszystkie atuty Podlasia. Mówiąc najkrócej, jest to wyjątkowe miejsce i cieszę się, że wychowałam się właśnie tutaj. Każdy, kto spędził tu choć dzień, z utęsknieniem wraca na tę ziemię. Musimy ją zatem chronić i dbać o jej piękno, by przetrwało nawet wówczas, gdy nas już zabraknie.

Agata Widłak