Pamiętajmy

nieopatrzona jakąkolwiek tablica czy informacją. Sytuacja uległa zmianie, gdy sprawą zajęło się kilku niezwykłych Podlasiaków: Tadeusz Robak, bialski lekarz weterynarii i społecznik, Józefa Stanek, Jarosław Jakoniuk, Eugeniusz Szadura, Szczepan Kalinowski i Henryk Dydycz, brat Biskupa Podlaskiego. Razem zostali upoważnieni przez związek kombatantów RP do podjęcia działań związanych z odrestaurowaniem mogiły w Lesie Grabarka i z podjętego zadania wywiązali się znakomicie. Duża w tym także zasługa Bogusława Woźnicy i Sławomira Stańczuka z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, z których inicjatywy bialscy więźniowie włączyli się w prace na rzecz odrestaurowania miejsca kaźni. Prace zostały ukończone i 2 września o 14.00 przy mogile odbędzie się uroczysta Msza Święta wieńcząca odrestaurowanie miejsca pamięci. Gorąco zapraszamy mieszkańców Podlasia do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.