Kapucyni odkrywają unikalne freski

ponieważ przedsięwzięcie jest niezwykle kosztowne (obliczane na kilkaset tysięcy zł). Zaporowa cena na długi czas zatrzymała odsłonięcie unikalnych fresków i na dobrą sprawę uniemożliwiała ocenę skali wydarzenia. Sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy w sprawę zaangażował się podlaski senator Grzegorz Bierecki, który z własnych środków zainicjował odkrywanie fresków."Konserwator W ubiegłym tygodniu z inicjatywy senatora do Białej Podlaskiej przyjechała grupa konserwatorów pod kierownictwem dr. Sławomira Kamińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która rozpoczęła prace. Po kilku dniach prac odkryte zostały m.in. freski obrazujące świętego Franciszka i świętą Klarę. Autorem dzieł mógł być jeden z nadwornych malarzy Michała Kazimierza Radziwiłła. – Choć to dopiero etap wstępny, już dziś możemy zapewnić, że mamy do czynienia z wyjątkowym odkryciem, wydarzeniem wielkiej rangi niespotykanym w skali regionu i rzadko spotykanym w skali kraju – mówi dr Kamiński. – Zaangażowałem się w to przedsięwzięcie, bo to wydarzenie niezwykłe, utrwalające dorobek kulturowy Podlasia i służące mieszkańcom tej ziemi – powiedział nam senator RP Grzegorz Bierecki.