POCZĄTEK INWESTYCJI W SPORTOWĄ BIAŁĄ

Taka taktyka przynosi wymierny efekt. Od momentu wejścia na bialski rynek Kasa Stefczyka mocno stawia na promocję za pośrednictwem sportu. W obliczu zmniejszania środków na klub przez Urząd Miasta, MKS Podlasie Biała Podlaska podpisało już z Kasą dwie umowy sponsorskie. Co ważne druga umowa opiewa na sumę ponad dwa razy wyższą niż poprzednia. Dzięki temu kasa klubu nie świeci pustkami, chociaż eldorada nie ma. Nasz olimpijczyk Przemysław Czajkowski i jego koledzy lekkoatleci z AZS AWF Biała Podlaska walczący również o start w Londynie mieli solidne wsparcie finansowe od Kasy. Zaowocowało to występem Przemka na igrzyskach. Nadzieja bialskiego, jak i polskiego pływania, Jowita Sieńczyk z MKS Żak Biała Podlaska również jest wspierana przez Kasy Kredytowe SKOK. Ta aktywność zadziałała na konkurencję. W minionym tygodniu Bank Polskiej Spółdzielczości i należący do Grupy BPS Bank Spółdzielczy został sponsorem sekcji piłki ręcznej AZS AWF. Jak widać, ruch jednej instytucji finansowej pociąga za sobą ruchy innych. Kapitał napływa do miasta, a korzystają z niego jego mieszkańcy. Jesteśmy atrakcyjni, jeśli chodzi o inwestycje, ze względu na lokalizację (granica, droga międzynarodowa E-30, lotnisko, suchy port w Małaszewiczach, strefa wolnocłowa), dziewiczość terenu i co chyba najważniejsze drzemiący w tym mieście od wielu lat ogromny potencjał ludzkich rąk i umysłów. Potencjał, który niestety odchodził za chlebem lub trawiła go niemoc. Jakoś niemrawo władzom miasta wychodziła promocja Białej jako dobrego miejsca na inwestycje. Jednak przykład inwestycji sportowych pokazuje, że można. Aktywne wejście na rynek bialskich kas kredytowych pociąga aktywność innych firm w tym sektorze. Czas na kolejne sektory i inwestycje w inne gałęzie życia.

 

Mariusz Lichota Prezes AZS AWF Biała Podlaska

Pojawiły się SKOK-i, sponsorując bialskich piłkarzy z Podlasia czy też naszych lekkoatletów. To był przełom i jaskółka. Owocuje to m.in. umową z inną fi rmą ze sfery finansowej, czyli Bankiem Polskiej Spółdzielczości i należącym do Grupy BPS Bankiem Spółdzielczym, a naszą sekcją piłki ręcznej. To rozwija bialski sport.

Janusz Daniluk Prezes MKS Podlasie Biała Podlaska

Myślę, że to bardzo pozytywny trend. Do ubiegłego roku takich spektakularnych wejść nie było w naszym sporcie i mogliśmy tylko o tym pomarzyć. Kasa Stefczyka i teraz Bank Spółdzielczy robią to i pokazują innym, że można. Ma to też przełożenie na inne dziedziny życia nie tylko sport.

Grzegorz Bierecki Prezes Krajowej SKOK Senator RP

Najwyraźniej widać, że dobry przykład mobilizuje. A najlepiej mobilizuje mocna konkurencja. Korzyść z tego odniosą mieszkańcy Białej Podlaskiej i regionu, bo to o nich wreszcie zaczęto się starać. To dobry początek.