Piknik z bialskimi Strzelcami

Będzie okazja do strzelania z broni sportowej, a dla zwycięzców z broni bojowej. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. Wstęp na festyn jest bezpłatny. Dowódca bialskiej jednostki drużynowy Filip Gładysz zachęca do udziału w pikniku i aktywnego angażowania się w działalność Strzelca. – Aby się do nas przyłączyć, wystarczy mieć ukończone 16 lat i być niekaranym. Uczestniczymy w uroczystościach narodowych, szkolimy się na zajęciach terenowych, wyjeżdżamy na poligony do różnych części Polski – opowiada Gładysz. Strzelec to także praca wychowawcza. – Przygotowujemy młodzież do służby w formacjach mundurowych, w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Policji. Nasz cel, to wzmacnianie patriotyzmu młodzieży i formowanie jej na prawych obywateli – dodaje zastępca Komendanta Głównego mł. insp. ZS Marcin Waszczuk. Więcej informacji o Jednostce Strzeleckiej 2001 Biała Podlaska na stronie www.strzelec. biala.podlaska.eu, a najlepszą okazją do poznania Strzelców będzie sobotni Piknik na bialskim AWF.

Zapraszamy!